O firmie

firmaFirmę założyłem w 1980 r. W latach 1980-2004 prowadziłem roboty sanitarne, potem rozszerzyłem działalność na roboty budowlane, drogowe itp. W 2004 zrezygnowałem całkowicie z wykonawstwa i zająłem się tylko i wyłącznie kosztorysowaniem i wyceną robót z zakresu budownictwa i dziedzin pokrewnych. Moja firma istnieje bez dnia przerwy od 36 lat.